Kursus 2

"Skærp din sproglige bevidsthed"

Skrivekurset fokuserer på sproglige virkemidler.

Det foregår otte tirsdage i perioden 1. oktober til 26. november kl. 18.30-21.30. Undervisningen finder sted midt i København i Dansk Forfatterforenings smukke baroklokaler.

Enhver tekst består af millioner af byggesten, der får betydning for teksten. Vi undersøger bl.a. metaforer, tekstens klang og sprogets betydning helt ned på sætningsniveau samt særligt sproglige virkemidler til at fremkalde fx tid, rum og stemning.

Og hvornår skal sproget styres, og hvornår skal det sættes fri for at udfolde alle sine muligheder?

Undervisningsform

Der er ikke ”lektier” mellem undervisningsgangene.

Underviserne holder oplæg med indlagte øvelser, og vi skriver på stedet og taler om teksterne. Derhjemme kan du med fordel skrive din tekst igennem en gang til for at omsætte nye refleksioner til praksis.

Du behøver heller ikke læse teori på forhånd. Vi præsenterer essensen for dig, og du får hver gang et stykke papir, der opsummerer med henblik på praksis, så du til sidst har et 10-15 siders inspirationskompendium med kildehenvisninger, hvis du får lyst til selv at dykke længere ned i noget af det.

*** Der er kaffe og te undervejs. Den sidste gang byder vi på et glas vin. Vi glæder os til at se dig!

Praktiske
oplysninger

"Skærp din sproglige bevidsthed!"

(*) Rabat gives til studerende, tidligere kursister samt medlemmer af Dansk Forfatterforening.

Tilmeldingsfrist: 3. september.

Program

Den 1. oktober kl. 18.30-21.30

1. Om at styre sproget og om at sætte det fri v/ Trisse Gejl

Skal sproget styres af fornuften, eller kan det meget mere, end vi tror? Og hvordan får vi fat i det væld af muligheder, vi ikke lige så?

Her stilles også en lille særlig ’hemmelig’ opgave, man arbejder løst på i alle otte uger.

Den 8. oktober kl. 18.30-21.30

2. Sig det med sprogblomster v/ Jo Hermann

”Jeg er cigarettens glød og jazzmusikkens rytme” skrev digteren Morten Nielsen. Metaforer hjælper en til at forstå noget ved hjælp af noget helt andet. De kan tale direkte til indlevelsen uden om logikken. Men hvordan skaber man en god metafor, og hvilke former findes der? Metaforer er en integreret del af sproget og tanken, og i dette modul bliver de vendt og drejet, undersøgt og strukket til nye ordbilleder.

Bemærk, i uge 42 er der efterårsferie!!

Den 22. oktober kl. 18.30-21.30

3. Ord, der udpeger rum v/ Anita Bech Albertsen

Tekstverdner skabes af sprogets deiksis – dvs. tids-, person- og stedshenvisende ord som ‘nu’, ‘jeg’ og ‘her’.  I hverdagen sætter deiksis os i stand til at formidle vores erfaring af omverdenen. Under sin læsning støtter vores læser sig til sprogets tids- og rumlige udpegninger, når de forestiller sig tekstens verden. Hvorledes skaber man rum i sin fortælling via deiksis? Det undersøges i dette modul gennem litterære eksempler og små skriveøvelser. 

Den 29. oktober kl. 18.30-21.30 

4. Ord, der udpeger tid v/ Anita Bech Albertsen

I dette modul undersøges sprogets betydning for tekstens tid og tidslighed gennem litterære eksempler og små skriveøvelser. 

Den 5. november kl. 18.30-21.30

5. At væve tekst sammen v/ Jo Hermann

Tekst betyder egentlig vævning – ordene væves sammen til betydning. Men hvordan hænger tekst i grunden sammen? Gennem eksperimenter med vrøvletekst, ombytning af afsnit m.m. kan man blive klogere på, hvordan tekstens indre logik kan svækkes eller styrkes. Det handler en smule om grammatik, men endnu mere om betydning.

Den 12. november kl. 18.30-21.30

6. Tekstens stemmer og stemning v/ Trisse Gejl

Tekster har både stemme(r) og stemninger. Hvad er forskellen og hvilke sproglige virkemidler er stærke til elegant at fremkalde dem?

 

Den 19. november kl. 18.30-21.30

7. Klang v/ Jo Hermann

Enhver tekst har en lyd, uanset om den nogensinde bliver læst højt. Der kan være rytme, rim eller bogstavrim, og der kan være lange eller korte ordgrupper. Med udgangspunkt i fonetikkens lydlære handler dette modul om at lytte til teksten og ramme den klang, der passer til, hvad teksten vil fortælle.

 

Den 26. november kl. 18.30-21.30

8. Art writing v/ Trisse Gejl

Fremlæggelse af den opgave, der blev stillet i allerførste modul, og som i sagens natur ikke skal siges mere om på forhånd.

Der er kaffe og te undervejs. Den sidste gang byder vi på et glas vin. Vi glæder os til at se dig!

Kurset foregår i Dansk Forfatterforenings lokaler. 

Adresse: Strandgade 6, 1401 København K.

Tilmeld dig...

... Teksturas kursus 2

"Skærp din sproglige bevidsthed!"

“early bird”-pris: Hvis du tilmelder dig inden 15. maj, får du kurset til rabatpris: 5.200 kr. 

Efter kurset udsteder vi et kursusbevis som dokumentation for din deltagelse.

TEKSTURA

Tekstura er en erhvervsdrivende forening, der udbyder kurser i kreativ skrivning og tilbyder konsulentlæsning på færdige eller delvist færdige manuskripter.

Kontakt:

© 2024 Tekstura