Kursus 1

"At skrive en fortælling"

Skrivekurset fokuserer på, hvad en god fortælling består af.

Det foregår otte mandage i perioden 12. august til 7. oktober 2024 kl. 18.30-21.30. Undervisningen foregår midt i København i Dansk Forfatterforenings smukke baroklokaler.

Gennem oplæg og praktiske øvelser undersøger vi bl.a. karakteropbygning, forløb og dialog, og vi bevæger os ud i idéudvikling og effekterne af det, der ikke står i teksten.

Det sidste modul fokuserer på, hvordan man arbejder videre selv.

Undervisningsform

Der er ikke ”lektier” mellem undervisningsgangene.

Underviserne holder oplæg med indlagte øvelser, og vi skriver på stedet og taler om teksterne. Derhjemme kan du med fordel skrive din tekst igennem en gang til for at omsætte nye refleksioner til praksis.

Læseren

Du behøver heller ikke læse teori på forhånd. Vi præsenterer essensen for dig, og du får hver gang et stykke papir, der opsummerer med henblik på praksis, så du til sidst har et 10-15 siders inspirationskompendium med kildehenvisninger, hvis du får lyst til selv at dykke længere ned i noget af det.

*** Der er kaffe og te undervejs. Den sidste gang byder vi på et glas vin. Vi glæder os til at se dig!

Praktiske
oplysninger

"At skrive en fortælling"

(*) Rabat gives til studerende, tidligere kursister samt medlemmer af Dansk Forfatterforening.

Tilmeldingsfrist: 15. juli

Program

Den 12. august kl. 18.30-21.30

Tid og synsvinkel v/ Trisse Gejl

Der er altid en synsvinkel, læseren oplever fortællingen gennem, fx et ”jeg” eller en ”han/hun” – måske skifter synsvinklen endda. Det gør også en forskel, om fortællingen foregår i datid, nutid eller sågar fremtid. Og når synsvinkel og fortælletid kombineres, åbner der sig et væld af muligheder. Gennem skriveøvelser undersøges nogle af de forskellige kombinationer i praksis.

Den 19. august kl. 18.30-21.30

2. Replikker og samtale v/ Trisse Gejl

Dialog egner sig sjældent til at introducere ny information. I stedet kan replikker vise noget om relationer, karakterer og statusforhold. Men hvornår er det på sin plads at anvende dialog, hvad kan den bestå af, og hvad egner samtalen sig til som litterær form?

Den 26. august kl. 18.30-21.30

3. Tænker karakterer højt? v/ Anita Bech Albertsen

Hvordan formidles karakterers tale og tanker? Sker det via direkte tale, dækket direkte tale eller indre monolog? Sådanne udsigelsesformer har betydning for fortællerens afstand til det fortalte og for, hvor meget information læseren får. Dette forhold undersøges gennem skriveøvelser og analyser af litterære eksempler.
 

Den 2. september kl. 18.30-21.30

4. Fortælletempo og fortællingens hvordan v/ Anita Bech Albertsen

Fortællingens tempo afhænger af, hvordan en teksts begivenheder, genstande og karakterer fremstilles. Sker det via replik, beskrivelse, beretning eller måske udeladelse? Brugen af fremstillingsformer har betydning for, hvor meget information læseren får om det fremstillede i teksten. Gennem litterære eksempler og skriveøvelser undersøges betydningen af forskellige fremstillingsformer. 

Den 9. september kl. 18.30-21.30

5. Karakteropbygning v/ Trisse Gejl

Dialog Hvad består en karakter af? Hvordan skaber man en unik karakter og sikrer sig, at personerne i en fortælling ikke ligner hinanden for meget? Det kan ske ved at tilføre en snært af et særligt temperament eller grundstemning, eller det kan være gennem måden, karakteren opfører sig på overfor andre karakterer. 

Den 16. september kl. 18.30-21.30

6. Tekstens tomme pladser v/ Anita Bech Albertsen

Overalt i en tekst er der tomme pladser. Læseren får ikke alt at vide om karaktererne, stederne osv. Men… ofte står det, der er udeladt af teksten, der alligevel. Hvorfor? Det undersøges i praksis gennem litterære eksempler og øvelser med at skrive tekster, der medtænker sin læser via brugen af udeladelser (tomme pladser) og dermed inviterer læseren til at være medskaber af tekstens betydning. 

Den 23. september kl. 18.30-21.30

7. Plot fortællingen! v/ Anita Bech Albertsen

Plot er en grundpille i enhver form for storytelling. Plottet er nært forbundet med fortællingens forløb, komposition og spændingsopbygning, der sammen bidrager til en engagerende og meningsfuld historie. Gennem cut-up-øvelser skal vi undersøge, hvilken betydning begivenhedernes komposition har for fortællingen. 

Bemærk, den 30. september: Ingen undervisning!!

Den 7. oktober kl. 18.30-21.30

8. Inspiration og kreativ arbejdsmetode v/ Jo Hermann

Inspiration og arbejdsmetode er nært forbundne. Forfattere griber sjældent linjer ud af den blå luft, men finder i stedet en arbejdsmetode og nogle måder at udfordre sig selv på, som gør det muligt at skrive på samme tekst over lang tid. Dette modul introducerer til forskellige teknikker, der kan gøre skriveprocessen levende og givende, også efter kurset er slut. Det kan fx være hurtigskrivning, kreativ brug af tjeklister, cut up af teksten eller at tage nejhatten på. 

Kurset finder sted i Dansk Forfatterforenings lokaler .

Adresse: Strandgade 6, 1401 København K.

Tilmeld dig...

... Teksturas kursus 1

"At skrive en fortælling"

“early bird”-pris: hvis du tilmelder dig inden 15. maj, får du kurset til rabatpris 5.200 kr.

Efter kurset udsteder vi et kursusbevis som dokumentation for din deltagelse.

TEKSTURA

Tekstura er en erhvervsdrivende forening, der udbyder kurser i kreativ skrivning og tilbyder konsulentlæsning på færdige eller delvist færdige manuskripter.

Kontakt:

© 2024 Tekstura