Teksturas skrivetip: kreativ kommatering

Af Jo Hermann Der er mange, der har meget faste meninger om, hvor kommaerne skal stå,  men reglerne er faktisk ret fleksible. De giver også mulighed for at anvise, hvordan sætningen skal læses. Fx kan denne sætning kommateres på mange forskellige måder, som alle er korrekte: Med startkomma • De taler videre, mens jeg står […]