Af Jo Hermann

Brug afsnit, for teksten ser mere indbydende ud, hvis der er luft på siden.

I en avisartikel er der ofte nyt afsnit efter hver eller hver anden sætning. Det skyldes de smalle spalter i en trykt avis, som hurtigt får et afsnit til at se langt og kompakt ud.

Men afsnit giver også pauser og overblik i andre typer af tekst, bl.a. fordi hukommelsen er rumlig. Den husker, at noget fx stod midt på en højreside først i et afsnit, men hvis alle siderne ser ens ud, har hukommelsen sværere ved at finde noget at hæfte sig ved.

Derfor bliver teksten både lettere at læse og lettere at huske, når der er mange afsnit.